ก่อนจะเข้าทำงาน ต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 7 Oct

ก่อนจะเข้าทำงาน ต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ชีวิตในวัยทำงานแทบทุกคน ล้วนต้องเคยผ่านการตรวจสุขภาพก่อนที่จะเข้าทำงานมาแล้วทุกคนแน่นอน ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ก่อนี่ทจะเข้าทำงาน ก็ต้องตรวจก่อนเสมอ ถึงแม้เราจะเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ก็ตาม การตรวจสุขภาพ ก็ยังต้องถือว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจก็คือ จะตรวจไปทำไม เพราะถึงไม่ตรวจ เราก็สามารถทำงานได้

แต่เหตุผลของทางองค์กร ที่ต้องมีการให้ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ก็คือ เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวผู้ที่เข้ามาทำงานเอง และความปลอดภัย เป็นระเบียบของทางองค์กรด้วย ซึ่งบางที่ก็จะมีรายการตรวจสุขภาพที่ไม่เหมือนกัน บางที่ก็ตรวจน้อย บางที่ก็ตรวจเยอะ หลายรายการ แต่เรื่องหลักๆ ก็จะตรวจเหมือนกัน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

-การตรวจสุขภาพเบื้องต้น อย่างเช่นการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง และการวัดความดัน เพื่อดูว่าสภาพทางร่างกายของผู้ที่จะเข้ามาทำงานนั้น อยู่ในเกณฑ์ระดับปรกติหรือไม่ ถ้าใครที่มีโรคเกี่ยวกับความดัน ที่เป็นอันตรายต่อการทำงาน ก็เสี่ยงในการทำงานได้ หรือคนที่มีน้ำหนักเกิน ส่วนสูงที่ไม่เพียงพอ ก็อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ เป็นต้น แต่ก็เป็นเพียงบางองค์กรเท่านั้นที่มีการตรวจ เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะคาดคะเนจากสายตาได้

-ตรวจเฉพาะจุด เป็นสิ่งที่ทางองค์กรแต่ละที่กำหนดมาว่า จะ ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน รายการอะไรบ้าง ก่อนที่จะเข้าทำงานอย่างเช่นการเอกซเรย์ การตรวจสายตาบอดสีที่อาจจะมีผลต่อการทำงาน หรือสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าเอียงอย่างไร โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความละเอียดของสายตา หรืองานอะไรที่ใช้ความสามารถของร่างกายเฉพาะที่ การตรวจสุขภาพเฉพาะจุด ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด

-ตรวจสารเสพติด  เป็นรายการที่ทุกองค์กร จะต้องมีการให้ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ทุกที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่เข้ามาทำงานในองค์กรของเรานั้น ไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือว่าเป็นผู้ที่ติดสารเสพติด เพราะหากผู้ทำงานมีการใช้สารเสพติดในการทำงาน ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสีย และอาจเกิดอันตรายต่อการทำงานด้วย รวมทั้งผู้ร่วมงานเอง ก็อาจจำได้รับอันตราย หรือว่ารับความเสี่ยงจากการใช้ยาเสพติด จากผู้ร่วมงานคนอื่นเช่นกัน

-ตรวจโรคติดต่อ เป็นการรับประกันสุขภาพของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงาน ว่าไม่ได้เป็นโรดติดต่อร้ายแรง หรือว่าเป็นโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้ร่วมงานคนอื่น อย่างเช่นโรคเอดส์ วัณโรค และโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมงาน หากมีการตรวจพบว่าผู้สมัคร เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ก็อาจจะต้องมีการให้ไปรักษา หรือว่าระงับการสมัครงานเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนผู้ร่วมงานคนอื่น  จะได้ไม่เกิดอันตรายอะไรขึ้นด้วย

ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงาน จะต้องเข้าใจ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและต้องตรวจทุกรายการตามที่องค์กรแต่ละที่ บังงคับมาอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง ว่าจะไม่เกิดอันตรายใดๆ เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนผู้ร่วมงานคนอื่น ไม่ควรจะไปตรวจ หรือว่าให้ทางโรงพยาบาลรับรองให้อย่างเดียว โดยที่ไม่ตรวจอะไรเลย เพราะนั่นอาจจะเป็นการผิดข้อบังคับ